Knagegården har prøvet dette i live-versionen


Knagegården har I 2015-2016 haft en proces, der omhandlede det at lave videndeling og faglig-sparring og det at være professionelle kollegaer.

 

Knagegårdens medarbejdere siger blandt andet om processen:

 

 • Vi er blevet bedre til at samarbejde også når vi er pressede.
 • Vi er blevet endnu bedre til at lytte til hinanden.
 • Vi er blevet endnu bedre til at stole på hinandens gode intentioner.
 • Vi har talt i mange år om at vi skal gå til kilden og tale med og ikke om andre, det gør vi hver gang nu.
 • Vi hviler mere i os selv. Vi er blevet endnu mere modige. Vi løfter endnu mere i flok.
 • Vi forstår i endnu højere grad uenighed og konflikter som noget der hører til samarbejde og er blevet bedre til at møde det professionelt, vi tager det mindre personligt.
 • Vi synes processen omkring at være professionel kollega har været en rar oplevelse.
 • Den positive tone har gjort det trygt og vi har taget erfaringerne med ud i hverdagen.

 

people-2569234_1920

Kollegakaffe


Kollegakaffe er tænkt som en lille passende forstyrrelse i en travl hverdag - mens man drikker en kop kaffe og reflekterer alene eller sammen over videoens indhold og opfordring.

Hver Kollegakaffe har et enkelt tema, og afslutter alle med et refleksionsspørgsmål. Refleksionspørgsmålene kan have forskelligt udtryk: Det kan være en invitation. Det kan være et forundringsspørgsmål. Det kan være et selvrefleksionsspørgsmål. Det kan være opfordringer til handlinger i forhold til kollegaer eller deres leder.

Kollegakaffe består af 12 korte videoer som afdelingen/ medarbejderne får tilsendt på på mail. Man får tilsendt en mail med video per uge. Det vil sige 12 uger i 12 uger efter workshoppen kommer der mails til medarbejderen med video i. Hver video er 2-5 minutter lang.

Fordelen ved de små videoer er at de - på samme måde som en trykt bog - kan ses og genses mange gange, man kan som kollegialt fællesskab vende tilbage til videoen og gense og diskutere hvad man har hørt.

En anden fordel er at de altid er tilgængelige – uafhængig af tid og rum og videoerne kan ses på pc, Ipad eller smartphone. I har alle adgang til disse videoer i 2 år. Det vil sige man kan se dem på sin telefon, man kan se dem hjemme, man kan se dem sammen med kollegaer f.eks. til et p-møde.

De 12 Kollegakaffe'r omfatter en grundforståelse af det at være moderne professionel kollega.

De temaer vi dækker er:

 1. Alle kommer på arbejde for at gøre noget godt. Kan du høre den gode intension og ønsket bag ordene?
 2. Lån hinandens briller: Spørg mere… og lyt
 3. Brug sproget mulighedsfuldt. Brug dit sprog til at give din kollega muligheder og inviter ind
 4. Vi skal samarbejde med alle.
 5. Vi er forpligtede til at hjælpe hinanden til at lykkes.
 6. Man handler med sig selv – ikke imod andre.
 7. Selv i det mest frustrende er der noget værdifuldt og konstruktivt. Hvad kan vi også lære? Hvor er spiren til det nye?
 8. Gå efter jeres ressourcer. Hvorfor lykkes vi så godt?
 9. Hvor ser du din kollega lykkes godt? Fortæl din kollega hvordan du ser vedkommende lykkes ?
 10. Vend bliket ud ad: Hvem ser du lykkes fantastisk? Kan du låne denne succes?
 11. Succeser kan være store og små. Kig små succeser! Kig efter spirer hos dig selv og din kollega. Del dine og din kollegas små successer og spirer.
 12. Kreativ uenighed. Virkeligheden er multivers! Der er ikke en rigtig virkelighed! Hvor ser I det forskelligt?

Hvordan kommer man i gang?

Det er meget enkelt. Hvis en arbejdsplads ønsker at komme i gang med Kafferefleksion, så bestiller man Kafferefleksionen ved at sende en liste med navne og mailadresser, samt en dato for hvilken uge man ønsker at gå i gang. Derefter sender vi en beskrivelse på pdf-fil til detageren som den person der bestiller kan sendes ud på arbejdspladsen.
cup-2884023_1920
en-lille-kage

Essenser  - store og små versioner du er stolte af

Dette er et andet værktøj til medarbejderens smartphone, der hjælper til nye  refleksioner om en anden udfordring mange medarbejdere bokser med. 

Vi skal væk fra at forstå tid som eneste parameter for god kvalitet. God faglig kvalitet kan leveres i både store og små versioner.

Mange medarbejdere føler sig mast på tid og føler de hele tiden levere opgaveløsninger der går på kompromis med deres faglige kvalitet. 

Mange medarbejder føler faktisk de får undergravet deres faglige selvfølelse ved hele tiden at skulle levre  opgaver der kun er løst 80%. 

Her er værktøj til at møde sin opgave og sin virkelighed på en måde så man går glad og  stolt hjem fra arbejde - hver dag.