E-kursus Selvledelsens Basisværktøjer

– for kompetente ambitiøse medarbejdere, der vil have det hele i denne ansættelse!

Her er en introduktion til ledelsesgruppen om E-produktet ”Den Visionær Selvleder – mindre stress, mere frihed, bedre tone og større fællesskab”. Dette er et nytænkende brugerinvolverende værktøj, som både har kendte og nye elementer, men som særligt er helhedsorienteret og praksis nært.
Selvledelse er et vilkår på mange arbejdspladser. Naturen og kompleksitet varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads og fra branche til branche.
Den stadig større selvstændighed til medarbejderen, opgave kompleksiteten, krav om stadig bedre præstationer og opretholdelse af god arbejdslivsbalance kræver at medarbejderne i stadig større grad også på klæde til rollen som selvledende og samskabende. På trods af bracheforskelligeheder er der dog nogle fælles træk som knytter sig til selvledelsesrollen. Disse fællestræk giver disse værktøjer dig mulighed for at kende og håndtere lettere i hverdagen.

De fælles træk og fem dele af rollen som selvledende medarbejder er:
1.Fag specialist – Medarbejderen forventes at være top kompetent til sit fagspecifikke område

2. Ansat og kollega – Medarbejderen forventes at bakke sin ledelse op og realisere den ledelsesmæssige vision for sin arbejdsplads med tilhørende mål. Han forventes at være en kompetent, dygtig samarbejdede kollega, der også tager hånd om og bidrager til den fælles trivsel.

3.Leder – Medarbejderen forventes at lave ledelsesmæssige prioriteringer af sine opgaver i forhold til slutbruger, ressourcer og vision.

4.Udvikler og innovatør – Medarbejderen forventes at udvikle den måde han løser sine opgaver på.

5.Egen personaleleder – Medarbejderen forventes at være sin egen personale leder i hverdagen, så han trives, holder pauser og ikke går ned med stress.

Dette er et e-produkt. Det betyder medarbejderen får undervisningsmaterialet leveret i MP3 lydfiler, videoklip og pdf-filer med guides eller værktøjer. Der er 6 moduler:

Modul 1: Min rolle som selvleder
Modul 2: Min egen leder i hverdagen
Modul 3: Struktur og overblik
Modul 4: Din egen personaleleder i hverdagen
Modul 5: Dialog med din leder
Modul 6: Fællesskabet

Hver af de 6 moduler er opbygget så de bidrager med forskellige værktøjer og indsigter, der hjælper medarbejderen til at håndtere eller blive fri for din usikkerhed og ubehag. De tager hver 5 – 8 minutter. Den formidlingsmæssige ide er, at medarbejderen kan tage fat i den overskrift ,der appellerer mest. Så han behøver således at gennemgå hele programmet systematisk.

Hver af lydfilerne, pfd filerne og videoerne kan frit downloades og bruges, når det passer medarbejderen. Og medarbejderen kan lægge sin indlæring og refleksion, når det passer i det travle liv, i en kort pause, på vej til arbejdet, på cyklen, når der købes ind eller vaskes bil.

Når medarbejderen skal bruge disse værktøjer, er det vigtigt at vedkommende forstår og ved hvilken overordnet ramme og vision ledelsen har sat for selvledelse i nærværende organisation.
Det er vores erfaring, at det er af afgørende betydning at medarbejderen kan se sig selv som en del af en konstruktiv, positiv vision. En vision, der også giver mening og fungerer som overordnet prioriteringsramme i forhold til den enkelte medarbejders arbejdsopgaver.

Prisen er selvfølgelig afhængig af hvor mange medarbejdere du vil tilbyde Selvledelsensbasisværktøjer til.

Nedenstående pris er for en brugerlicens/et år.
Ønsker I at flere medarbejdere, skal have adgang, er prisen selvfølgelig proportionalt lavere. Ring til mig på 61704107, så skal jeg give dig en konkret pris.

Dagsworkshop: Selvledelse og Samarbejde — samt E-værktøjer til hverdagsudfordringerne i selvledelse

Jeg læste en artikel i FTF’s nyhedsbrev og så et kursus om selvledelse som jeg tænkte” det er lige noget for os.” Efter at have forelagt det for min kredsbestyrelse så tog jeg henvendelse til Sanina Kürstein.
Mine forventninger er indfriet, ingen tvivl om det. Vi kom godt rundt om de udfordringer der er i selvledelse og vi fik nogle redskaber til at arbejde videre med. Problemstillinger, udfordringer og dilemmaer med at få tiden til at række til, altså udfordringerne i det grænseløse arbejde, kom vi også godt rundt om og fik afdækket og det var godt.
Jeg oplever vi fik lavet en god forventningsafstemning mellem os som ledelse i formandskabet og det selvledende kredsbestyrelsesmedlemmer. Da jeg fik lavet min vision for selvledelse for kredsbestyrelsen i Sydbank Kreds i Kredsbestyrelse Sydbank fik brugte jeg den til at løfte overliggeren. Jeg forventer at hvert enkelt kredsbestyrelsesmedlem udviser engagement og entusiasme, agerer professionelt, tager initiativer og er dagsordenssættende og kan at de arbejde selvstændigt inden for den ramme vi har aftalt for selvledelse.
Det var også nogle gode øvelser vi fik til at passe på sig selv og hinanden. Og fint at vi fik introduktion til medarbejderens og ledelsens proces i forhold til selvledelse. Jeg var er særligt glad for materialerne vi fik som var er meget brugbare og lette at omsætte til praksis i vores hverdag som kredsbestyrelse.
Jeg vil gerne anbefale dette kursus til andre fuldtids kredsbestyrelser.
I mit samarbejde med Sanina, har jeg særligt sat pris på den gode og konstruktive dialog vi havde i forbindelse med tilrettelæggelsen af kurset, hvor Sanina på baggrund af vores drøftelser gennemførte et målrettet kursusforløb, der var som “skræddersyet” til os.
Det andre ledere kan forvente sig i samarbejdet med Sanina Kürstein er en behagelig, lydhør og kompetent kursustilrettelægger og underviser.

Harry Max Friedrichsen kredsformand SydbankSydbank Kred