Få opløftende ambitiøs loyal ledelsessparring

Så du kan få lov til at være den leder alle ønsker sig og beundrer.

 

Ring til mig i dag på mobil 61704107
Tid til dig
Tid til dine refleksioner
Et regningsfrit og understøttende frirum

Mange ledere synes det er svært at få tid og ro

til at refletere grundigt over deres egen ledelesopgave

Uden din ro, din grundige refleksion og din vision, mangler dine medarbejdere retning. Det er svært for dem at prioritere, det er svært for den at finde den rigtig vej gennem hverdagens udfordringer. Kulturen bliver svag og du er hele tiden fanget i brandslukning og problemløsning på ting der ikke hører til på dit bord.

Når ledere ikke giver sig selv rum til ledelsesrefleksion og at skabe modige visioner sker følgende:

  • Stor travlhed - men prioriteres det rigtige?
  • Frygt for fyrringer
  • Dårlige trivselsmålinger og lederevalueringer.
  • Mangelende medskabelse på jeres udfordringer.
  • Suboptimering.
  • En stagneret fastlåst travlhedskultur.
Ring til mig på 61704107 og lad og komme i gang - allerede i dag.

Det får du her, med en kompetent, ambitøs og loyal samtalepartner.

  Jeg tilbyder dig får de spørgsmål som du skal bruge for at blive passende forstyrret og tænke nyt, og du får en samtalepartner der ønsker din succes og fastholder fokus på dit mål.

Du kommer til at træde frem og blive oplevet som den succesfulde leder du er din kerne. 

 

 

Resultatet er gode trivselsmålinger, en medskabende medarbejder skare og bundrende kolleger.

 

Krystal klar

Jette Larsen CEO, AUL. Ledersparring

Som leder for organisation med mange forskellige ansvar/roller har jeg haft stor glæde af ledelsessparring med Sanina.

Mine samtaler hjalp mig til at blive mere klar som forberedelse til de svære samtaler med krav til udvikling og ikke mindst tydeliggøre rollefordeling i organisationen.

Jeg blev udfordret i mine samtaler med Sanina og som hjalp mig meget til en positiv udvikling i min lederrolle.


dig selv 

Allan Bennich Grønkjær, Sport Mangager, Bueskydning Danmark /World Archery Denmark.

Ledelsessparring har været med til at åbne mine øjne for, hvor vigtigt refleksion er i forhold til at kunne udvikle mig som dels fagperson og dels som menneske.

1:1 sparring giver en fantastisk mulighed for få et fortroligt rum en kompetent sparringspartner, og samtidig giver det mulighed for at blive voldsomt udfordret.

Forandringsledelse

Ghita Thiesen Kontorchef Kommunernes Landsforening Kontor for Arbejdsgange og It Arkitektur

Jeg har over en flerårig periode haft stor glæde af 1:1 sparring med Sanina, særligt i situationer, hvor der var brug for at gennemføre større ændringer i kontorets organisering og opgaveløsning.

Sanina har altid hjulpet mig til at tænke tilbundsgående over de egentlige udfordringer og løsningsmuligheder, og til at blive mere handlingskraftig, end jeg ellers ville have været.


Ring i dag og lad os booke en tid til din første 1:1 sparring. Ring nu på 61704107

 

"Du er seriøs, engageret og kompetent."

 

Claus H. Larsen 
Direktør Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniører

 

Sådan

Her kan du se en hvordan 1:1 ledersparring forløber

Du ringer

Start med at kontakte mig per telefon: 61704107

(Du er også velkommen til at maile mig sk@sensio.dk )

Vi aftaler din første 1:1

Ledersparringen kan forgå både i mit kontor i Sigersted mellem Ringsted og Sorø, eller den kan foregå per telefon eller Skype. Hvad foretrækker du?

Klared og nye muligheder

Hurtigt får du et klart billede over de muligheder du ikke så før og bliver tydligere på dig selv, så du kan træde videre frem (med mig i ryggen) som den leder du ønsker dig at være. 

Ring og lad og tage en snak om dine udfordringer tel 61704107

Nogle af de organisationer  jeg har hjulpet erDerfor

Min baggrund ligner ikke andre ledercoaches, jeg har en baggrund som arbejdsmiljørådgiver,derfor er jeg særligt optaget af hvordan du også lykkes sammen med dem du leder. Jeg har også en coachuddannelse - men tilbyder ikke klassisk coaching. Jeg tilbyder dig et samtalerum der både løfter og udfordrer dig.
Jeg er ikke bange for at gå tæt på dig og særligt dine ikke endnu formulerede visioner og ambitioner med din ledelse. 
Jeg er optaget af din succes og meget erfaren i at få din process  ledt på rette vej.

Jeg tror på dig og vil dig det bedste allerførst og allersidst.

Så har jeg selvføgligelig skrevet ledelsesbøger siden 2010.

,

Chefkonsulent Sanina Kürstein er særligt optaget af ledelse af selvledelse.

Hun har udgivet flere bøger om ledelse af selvledelse:

Sanina Kürstein (red) Selvledelse og fællesskaber (dpf 2010), Ledelse af selvledelse skab visionært handlekraftigt følgeskab (hrf2014) med tilhørende Appendiks til medarbejderen(hrf2014),

Pixibogsættene. Grib fremtiden – skab resultater via fælles fokus(sf2018)  Grib Fremtiden - skab en bedre hverdag for dig selv (sf2018), :

Lederpixi af Sanina Kürstein:Værdsat leder af arbejdsfællesskabe- Lykkes i fællesskab med moderne professionelle medarbejdere (sf 2019) og medarbejderpixien af Sanina Kürstein: Moderne professionel Medarbejder - Når vi lykkes endnu bedre I fællesskab(sf2018) 

Hun er praksisnørd og co-dreamer. Hun rådgiver modige ambitiøse der ledere er ønsker at skabe endnu mere med de mennesker de leder.

 

.

.


Der er ingen grund til du fortsat skal føle du ikke har tid til ledelse.

Giv dig selv mulighed for hurtigere at træde frem til at være den leder du ønsker.

Ring til mig nu og lad os komme i gang!