Virtuel workshop

Når vi hjælper hinanden til at lykkes i fællesskab

Denne virtuelle workshop afvikles på jeres fortrukne platform; Teams, Webex, Jabber, Whereby, Zoom og Skype
Ring nu og book et formøde

I denne vinter 2020/2021 kan vi være usikre på hvor mange mennesker vi kan være sammen og hvordan vi kan bringe de fælles organisatoriske processer videre på trods af Covid-19.

Her er en mulighed for at arbejde med temaet "samarbejde og at lykkes i fællesskab" uanset om I må være mange eller få forsamlet. 

Fordelene ved denne version af denne kompetenceudviklingsdag er mange:

  • I kan være sikre på afvikling af kompetenceudviklingsdagen.
  • Alle kan deltage uanset hvor de er.
  • I kommer til at arbejde i gruppe arbejde på tværs af organisationen - i nye og friske konstellationer.
  • De der ikke kunne deltage på dagen har mulighed for at gense workshop i video klip efterfølgende. 
  • I kan efterfølgende gense og genbruge dagens indhold lokalt i Trioen.

Mange organisationer har udfordringer med at komme ud af gammel silotænkning og solopræstationer.

Dette er for ledere, der ønsker sig en fælles kultur, større helhedstænkning, større samkabelse og skarpere fokus på slutbruger. 

Gennem  særlig viden om hvordan man lykkes med at lede moderne professionelle medarbejdere og selvledere

 

Det var et nyt eksperiment vi gjorde i Holstebro Kommune at afvikle en temadag virtuelt.

Deltagerne var glade for indholdet af dagen og oplevede indholdet hverdagsnært og anvendeligt.


Jette Bundgaard Andersen
Arbejdsmiljøkonsulent, Holstebro Kommune
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked  |  HR-Udvikling

Moderne professionelle medarbejdere

Alt går stærkt på moderne  arbejdspladser. Mange ledere bruger meget tid og energi på bekymringer om andre, fremtiden og eget ståsted. Tid er ikke nødvendigvis er til stede. Dette er en stor belastning både for den enkelte og organisationen. 

 

Når vi hjælper hinanden til at lykkes bliver den fælles kultur fremadrettet, samarbejdsorienteret og håbefuld.

 

Gennem ledergruppeforløb, arbejdspladsworkshops, e-kursusforløb og 1:1 ledercoaching understøttes i at få en kultur hvor det fælles fokus er at hjæpe hinanden til at lykkes til gavn for slutbruger. 

 

En medarbejder fortæller f.eks. at de bruger mindre tid til at bekymre sig om hvad deres kollegaer tænker om dem.  Og at det er dejligt at vide at alle skal hjælpe hinanden til at lykkes og arbejde fra denne forståelse.


 

 

En succesfuld velafprøvet tilgang

Driftschef Mogens Fonseca Region Sjælland Koncernservice leder 200 folk over 7 matrikler.

Mogens, hans mellemledere og medarbejdere har brugt værktøjet de sidste 3-4 år.

 

Han siger:

· Sygefravær er gennemsnitligt imellem 0,5% - 4 %

· Stor tryghed blandt medarbejdere og ledere.

· Stabil økonomi i organisationen.

· De beste trivselsmålinger i området.

· Vi sparer rigtig meget tid ved at have færre småkonflikter og fnidder.

· Alle kan forstå og bruge cirklerne.

 

 

 

 

Når vi hjælper hinanden til at lykkes i fællesskab

Dette er fremmødeversionen af workshoppen om at lykkes i fællesskab somm moderne prfessionelle kollegaer.

Dette er den klassiske kompetenceudviklingsdag, ansigt til ansigt.

Kollegakaffe

Kollegakaffe er små videoer med enkelt pointer. E-forløb kan understøtte at skabe en ny  fælles kultur hvor det fælles fokus er at hjælpe hinanden til at lykkes. Ved E-forløb hjælper til at fastholde fællesskabs følelse over afstand. 
E-forløb laver rød tråd og giver en fælles reference ramme når man mødes på tværs i organisationen. 
E-forløb træner medarbejderes e-læringskompetencer.  Virker på smartphones, Ipads og pc.