Godt til bage til den nye hverdag.. med gamle kollegaer

Virtuel workshop + Fysisk fremøde workshop

Denne virtuelle workshop afvikles på jeres fortrukne platform; Teams, Webex, Jabber, Whereby, Zoom og Skype
Vi har alle haft et travlt, udmattende og stressende år med mange bekymringer.

Alle har været hjemsendt mere end et år. Det betyder samarbejdet og fællesskabet, som vi var vandt til fra vores hverdag, skal hjælpes til at finde den gode vej tilbage til en ny virkelighed og hverdag. Det kommer til at handle om jer og jeres fælles gode nye hverdag. Her er en mulighed over to sessioner at få gjort klar til en god tilbagevenden til en ny hverdag med gamle kollegaer. 


Dette tiltag har to elementer:

  1. En kort fælles online workshop før sommerferien ” På vej tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab”
  2. En heldagsworkshop efter sommerferien: ” Godt tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab”


På vej tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab - online

Den første online workshop på 1½ time giver rum til at forberede tilbagevenden til den ”nye” normale hverdag tilbage på arbejdspladsen.

I det at give rum til at forberede sig til dette, sørger man for at så gode frø til den gode tilbagevenden og giver form til en lettere genindtrædelse i det fysiske samarbejde og fællesskab i hverdagen.


  • Hvordan du skal forberede dig på at vende til bage til din fysiske arbejdsplads med dine kollegaer?
  • Noget vil længes efter, er ikke altid som vi forventer det og hvordan man kan forholde sig til det.
  • Hvad tager jeg med mig fra dette år som jeg var særlig glad for?
  • Hvad var absolut rædselsfuldt og noget jeg ikke har lyst til at videre føre?
  • Hvad har jeg særligt savnet med kollegaer og min fysiske arbejdsplads?


Den korte online workshop bliver en blanding af oplæg, fælles refleksion, gruppearbejde og lidt sjov og leg.


Her er en mulighed for at arbejde med temaet "samarbejde og at lykkes i fællesskab" uanset om I må være mange eller få forsamlet. 

Fordel ved online opstart er:

  • I kan være sikre på afvikling af første skridt.
  • Alle kan deltage uanset hvor de er.
  • I kommer til at arbejde i gruppe arbejde på tværs af organisationen - i nye og friske konstellationer.

Det var et nyt eksperiment vi gjorde i Holstebro Kommune at afvikle en temadag virtuelt.

Deltagerne var glade for indholdet af dagen og oplevede indholdet hverdagsnært og anvendeligt.


Jette Bundgaard Andersen
Arbejdsmiljøkonsulent, Holstebro Kommune
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked  |  HR-Udvikling

Moderne professionelle medarbejdere

Alt går stærkt på moderne  arbejdspladser. Mange ledere bruger meget tid og energi på bekymringer om andre, fremtiden og eget ståsted. Tid er ikke nødvendigvis er til stede. Dette er en stor belastning både for den enkelte og organisationen. 

 

Når vi hjælper hinanden til at lykkes bliver den fælles kultur fremadrettet, samarbejdsorienteret og håbefuld.

 

Gennem ledergruppeforløb, arbejdspladsworkshops, e-kursusforløb og 1:1 ledercoaching understøttes i at få en kultur hvor det fælles fokus er at hjæpe hinanden til at lykkes til gavn for slutbruger. 

 

En medarbejder fortæller f.eks. at de bruger mindre tid til at bekymre sig om hvad deres kollegaer tænker om dem.  Og at det er dejligt at vide at alle skal hjælpe hinanden til at lykkes og arbejde fra denne forståelse.


 

 

En succesfuld velafprøvet tilgang

Driftschef Mogens Fonseca Region Sjælland Koncernservice leder 200 folk over 7 matrikler.

Mogens, hans mellemledere og medarbejdere har brugt værktøjet de sidste 3-4 år.

 

Han siger:

· Sygefravær er gennemsnitligt imellem 0,5% - 4 %

· Stor tryghed blandt medarbejdere og ledere.

· Stabil økonomi i organisationen.

· De beste trivselsmålinger i området.

· Vi sparer rigtig meget tid ved at have færre småkonflikter og fnidder.

· Alle kan forstå og bruge cirklerne.

 

 

 

 

Når vi hjælper hinanden til at lykkes i fællesskab

Dette er fremmødeversionen af workshoppen om at lykkes i fællesskab somm moderne prfessionelle kollegaer.

Dette er den klassiske kompetenceudviklingsdag, ansigt til ansigt.

Kollegakaffe

Kollegakaffe er små videoer med enkelt pointer. E-forløb kan understøtte at skabe en ny  fælles kultur hvor det fælles fokus er at hjælpe hinanden til at lykkes. Ved E-forløb hjælper til at fastholde fællesskabs følelse over afstand. 
E-forløb laver rød tråd og giver en fælles reference ramme når man mødes på tværs i organisationen. 
E-forløb træner medarbejderes e-læringskompetencer.  Virker på smartphones, Ipads og pc.