Når vi hjælper hinanden til at lykkes i fællesskab

Mange organisationer har udfordringer med at komme ud af gammel silotænkning og solopræstationer.

Dette er for ledere, der ønsker sig en fælles kultur, større helhedstænkning, større samkabelse og skarpere fokus på slutbruger. 

Gennem  særlig viden om hvordan man lykkes med at lede moderne professionelle medarbejdere og selvledere

Jeg tilbyder skræddersyede temadage, e-kursusforløb,  1:1 ledercoaching og ledergruppe udvikling til  ledere og deres folk…

 

 

En succesfuld velafprøvet tilgang

Driftschef Mogens Fonseca Region Sjælland Koncernservice leder 200 folk over 7 matrikler.

Mogens, hans mellemledere og medarbejdere har brugt værktøjet de sidste 3-4 år.

 

Han siger:

· Sygefravær er gennemsnitligt imellem 0,5% - 4 %

· Stor tryghed blandt medarbejdere og ledere.

· Stabil økonomi i organisationen.

· De beste trivselsmålinger i området.

· Vi sparer rigtig meget tid ved at have færre småkonflikter og fnidder.

· Alle kan forstå og bruge cirklerne.

 

 

 

 

Udviklingsforløb for ledergrupper 

Der er mange krav til ledergrupper i dag. Selv den mest velfungerende ledergruppe skal jævnligt kigge sig selv efter og finjustere hvordan man hjælper hinanden til at lykkes samtidig med at man lykkes i  egen drift.

 

Kollegakaffe

Kollegakaffe er små videoer med enkelt pointer. E-forløb kan understøtte at skabe en ny  fælles kultur hvor det fælles fokus er at hjælpe hinanden til at lykkes. Ved E-forløb hjælper til at fastholde fællesskabs følelse over afstand. 
E-forløb laver rød tråd og giver en fælles reference ramme når man mødes på tværs i organisationen. 
E-forløb træner medarbejderes e-læringskompetencer.  Virker på smartphones, Ipads og pc. 

Moderne professionelle medarbejdere

Alt går stærkt på moderne  arbejdspladser. Mange ledere bruger meget tid og energi på bekymringer om andre, fremtiden og eget ståsted. Tid er ikke nødvendigvis er til stede. Dette er en stor belastning både for den enkelte og organisationen. 

 

Når vi hjælper hinanden til at lykkes bliver den fælles kultur fremadrettet, samarbejdsorienteret og håbefuld.

 

Gennem ledergruppeforløb, arbejdspladsworkshops, e-kursusforløb og 1:1 ledercoaching understøttes i at få en kultur hvor det fælles fokus er at hjæpe hinanden til at lykkes til gavn for slutbruger. 

 

En medarbejder fortæller f.eks. at de bruger mindre tid til at bekymre sig om hvad deres kollegaer tænker om dem.  Og at det er dejligt at vide at alle skal hjælpe hinanden til at lykkes og arbejde fra denne forståelse.


 

 

 • Sensio

  “Det var nogle gode dage. Temaet var rigtig glade for oplægget og de fik meget at tænke videre over omkring teamet professionelle kollegaskaber.
  Der er en god stemning i teamet. Vi har hængt planchen med håndankret op, så vi kan øve os. Det bliver vigtigt i den næste måneder.
  Jeg fik øje på nogle ting i vores team på en ny måde, som jeg vil arbejde videre med. ”

  Afdelingsleder behandlingsteam 1, Bo- og behandlingstilbud Lunden, Region Hovedstaden

 • Sensio

  “This is a fantastic recommendation!”

  CEO, John Doe Corp

 • Sensio

  “This is a fantastic recommendation!”

  CEO, John Doe Corp