Ingen ønsker en "Else"-sag - men hvordan kan man lave en optimistisk og opløftende forebyggelse af forråelse uden at være jubelidiot?

På mange arbejdspladser gør man et stort stykke arbejde og gør en stor forskel for borgere og kunder. Dog kan det være svært ind imellem at holde den professionelle tone både i  forhold til verden omring os og i forhold til hinanden. 

I alle professionelle relationer i arbejdet med mennesker, vil man indimellem være træt, indimellem være overvældet og ind i mellem føle sig afmægtigt.  Det hører med. Det er normalt.

Det vigtigste er dog, hvordan vi individuelt og sammen som voksne professionelle – kompetent ejer og tænker, når vi er trætte, overvældede og afmægtige og hvad vi gør med disse følelser.

Vi skal eje dem. Vi skal eje vores egne oplevelser i en sådan grad, at vi også giver os selv og hinanden mulighed for noget nyt.

  • Grimt sprog
  • Træthed
  • Afmægtighed
  • Frustration
  • Skam og skyld
  • Ønsker noget andet. 

Her er en ny måde at se og arbejde med afmægtighedssprog...

Ny viden

Her er muligheden for at få en konstruktiv og simpel ny tilgang til et svært tema. 

Nyt håbefuldt fokus

Et fælles resultat er at ledere og medarbejdere forstår sig selv og hinanden bedre og lettere kan se hvordan de kan støtte hinanden, når samtalen er sårbar.

Fælles sprog, egenomsorg og fælles nye veje at gå. 

Dette understøtter det modige og dygtige professionelle samarbejde indadtil og udadtil. 

 

RESULTATET ER, AT VI ER BLEVET BEDRE TIL AT SAMARBEJDE

- OGSÅ I VANSKELIGE SITUATIONER

 

Ghita Thiesen

Kontorchef i KL´s kontor for Arbejdsgange og It-Arkitektur


"SERIØS, ENGAGERET OG KOMPETENT"

Claus H. Larsen Direktør Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniører

En loyal opbakkende guide og entusiastisk chearleader

Med mine mange års erfaringer er jeres fælles proces noget jeg både har set før og noget som jeg ved kan lykkes med den rigtige proces og de konstruktive refleksioner undervejs.

Jeg har gået i danske organisationer siden 1998 og har altid været optaget af at hjælpe alle til at mødes konstruktivt og se hinanden i et mulighedsfuldt lys.
Jeg kender vejen...

Jeg hjælpe dig til at være den bedste version af dig selv og dine ledere til at se det. Jeg hjælper jer alle til at træde mere modigt frem og møde hinaden. Så I reelt hjælper hinanden til at lykkes og ser det som en fordel for jer selv og hinanden.


Riv glansbilledet i stykker og ej afmægtighedssproget sammen!

Virkeligheden er uperfekt. Verden er uperfekt. Den er rodet og uretfærdig samtidig med den er fantastisk, mulighedsfuld og unik. Vi er uperfekte og har en grænse med vores faglighed - som fagpersoner og som mennesker – uanset, hvor fagligt dygtige vi er. Uden at eje vores egen uperfekthed, er der ikke rum for andres uperfekthed. Uden at eje uperfektheden sammen, er der ikke rum for at udforsket uperfektheden og fejlene og afmægtigheden sammen.  Afmægtighed, fejl, utilstrækkelighed og tvivl hører med.

Det er ikke det sammen som at være inkompetent. Det inkompetente er ikke at eje afmægtighed, fejl, utilstrækkelighed og tvivl. Når vi ”ejer” og tager ansvar for vores egne følelser – giver vi også så selv rum til refleksion, egen omsorg og at tænke nyt sammen.

Denne workshop og fælles refleksion vil give indsigt i, hvordan I sammen forstår og håndterer afmægtighedssprog i jeres hverdag.