Stor arbejdsmængde, tidspres, modstridende dagsordner,  et presset arbejdsfællesskab, truende stressnedbrud, en uendelig arbejdsmængde?  De  wicked problemer kalder på nye ledelsesmæssige svar.


Jeg hjælper jer til kortere mere produktive og effektive udviklingsmøder og udviklingsprocesser.   


Dette er for dig der leder en ledergruppe, og  ønsker at arbejde med din ledelse og dine  grupper på en ny måde for at opnå større sammenhængskraft, nye innovative løsninger, og større mod i din ledergruppe. 

Mange ledere oplever stort pres på drift og resultater

Det gamle måder at gå til udfordringer og  håndtere virkeligheder, virker utilstrækkelige. Men hvad er det nye? Hvordan håndtere de nye udfordringer i en allerede presset hverdag?

 • Manglende luft til at tænke nyt
 • Ledelsesmæssig tvivl 
 • En fragmenteret kultur
 • Udfordring med at få medarbejdere til at gå nye veje
 • Tvivl om veje og måder at gå disse veje
 • En stadig mere kompleks virkelighed at navigere

Skriv til mig på whatsapp - straks - jeg svarer gerne på dine spørgsmål. 


QR code Wicked Leadership Whats app for business graa copy

 

Vi skal møde vores ledelsesmæssige udfordringer på nye måder for ikke at havne i samme udfordringer. Tilgang, værktøjer og mindset skal ændres.

 

Jeg hjælper jer til at udforske, hvordan I kan møde de nye udfordringer og træne de kompetencer der skal til at møde disse i mens I løser problemer.

 

Så kan du til gengæld opleve stor engagement, mange nye løsninger, et styrket fællesskab med dig  i front. 

Sanina Kürstein
Ledelsesekspert, forfatter og keynote speaker
A proven approach

Getting started can be daunting, but it doesn’t have to be – at all!

Trin 1

Introduktion til Wicked Leadership

Her får du eller du og din gruppe en introduktion til forståelsen og mulighederne i Wickedleadership. Her vil du også definere din utopi.

Trin 2

Genopfind brændende platforme til innovative oaser

Gennem en faciliteret proces  i et gruppemøde finder I sammen frem til hvordan og med hvilken effekt I kan genopfinde jeres brændende platforme til innovative oaser.

Trin 3

Problemløsende, stærk sammenhængskraft, større mod & nye veje at gå.

Gennem Wicked Oaser hver 6 uge 3 -6 gange får I lavet både kompetenceudvikling i metoden og I får recharget, udviklet og forankret jeres måde at bruge jeres fællesskab på .

 

RESULTATET ER, AT VI ER BLEVET BEDRE TIL AT SAMARBEJDE

- OGSÅ I VANSKELIGE SITUATIONER

 

 

Ghita Thiesen

Kontorchef i KL´s kontor for Arbejdsgange og It-Arkitektur


Det er udmattende og opslidende at være i en ledergruppe, der ikke får brugt tid til at forholde sig til de komplekse udfordringer.

Det behøver ikke at være således. Både du og de fortjener bedre. Tag de første og vigtige skridt i dag.
Ring i dag.

 

Ring til mig i dag og lad os sammen undersøge dit billede af jeres fælles succes. Ring på 61704107

Hvad er vilde problemer?

Helt tilbage i 1973 definerede  Berkeley-professorerne Rittel og Webber vilde problemer - Wicked problems. De Fandt at nogle problemer ikke lod sig løse, men derimod virkede til at være sammenfiltret med andre problemer, eller endda skaber nye problemer når man forsøger at løse de vilde problemer. 

Vilde problemer er således hverken nye eller enkle. De kræver nye tilgange - nye forståelser. 

At mestre ledelse af "wicked problems" er som at navigere gennem et komplekst labyrint: Du kan ikke anvende samme strategi som før eller forvente, at en stor sum penge løser alt. 

Når du som leder ser aftryk af vilde problemer i jeres hverdag eller i de opgaver i skal løse, vil I forvenligt møde nogle af de vilde problemers karakteristika. Rittel og Webbers ti punkter til beskrivelse af wicked problems (onde problemer)

 1. Der er ikke nogen definitiv formulering af onde problemer.
 2. Du ved aldrig hvornår problemet er løst.
 3. Løsningerne på onde problemer er ikke sande eller falske, men gode eller dårlige.
 4. Der er ingen umiddelbar eller endelig test af løsningen af et ondt problem.
 5. Hver løsning på et ondt problem er en ”one-shot-operation”; fordi der ikke er mulighed for at lære ved ”forsøg og fejl-metoden”, tæller hvert eneste forsøg signifikant.
 6. Der er ikke mulighed for at opremse (eller udtømmende beskrive) et sæt af potentielle løsninger, og der er heller ikke et velbeskrevet sæt af handlinger som kan indarbejdes i planen.
 7. Hvert ondt problem er i grunden unikt.
 8. Hvert ondt problem kan betragtes som et symptom på et andet problem.
 9. Eksistensen af en afvigelse, der kan repræsentere et ondt problem, kan forklares på utallige måder. Valget af forklaring bestemmer karakteren af problemets løsninger.
 10. Planlæggeren har ikke ret til at tage fejl. (dvs. planlæggere er ansvarlige for konsekvenserne af de handlinger, de genererer.)

(Winter, 2023, s. 18)

De vilde problemer vi møder i hverdagen, skal mødes på en ny måde - også ledelsesmæssigt

Jeg er først og fremmest optaget af de vilde problemers natur. De vilde problemers vej ind i organisationers hverdag og de heraf ledelsesmæssige udfordringer i at møde disse. Og hvordan man kan gå nye veje, når mange perspektiver/interesser skal mødes og innovere sammen. Og i den forbindelse har jeg så eksperimenteret med forskellige tilgang og særligt rummet til at skabe noget sammen og give tid og rum til at sætte farten ned så deltagerne reelt giver sig rum til at undersøge de vilde problemer og f.eks. lytter indad og udad i processen.

Det er blandt andet hvordan man let og enkelt kan arbejde blandt andet med disse færdigheder - som jeg hjælper ledere og deres folk med. 

"SERIØS, ENGAGERET OG KOMPETENT"

Claus H. Larsen Direktør Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniører