Kaffe - borgeren i centrum

Kafferefleksion – Borgeren i centrum

Dialoger med borgere kræver stadig mere af kommunale medarbejdere. Forventningen til servicering og servicedialoger er stor hos borgere. Der er kommunikative udfordringer og svære dilemmaer i at balancere service og myndighedsrollen som medarbejder. Stoffet er komplekst og borgeren som oftest lægmand dog med mange meninger om eget sagsforløb og udfald. Dialogerne er mere spidse end de har været tidligere. Der kan være mange følelser i spil og det kan være svært at have en neutral dialog. Og det kan være svært ikke at tage mange dialoger personligt når man selv forsøger at være konstruktiv og positiv. Dette er ikke noget mange er specielt efterudannet i. De fleste medarbejdere bruger deres private erfaringer og værktøjer til at klare borgerdialogerne. Dette er sjældent særligt succesfuldt på sigt men blvier en belastning af den enkelte medarbejder. Det kræver reelt en ny ekstra faglig tilføjelse der giver medarbejderen bedre muligheder for at lykkes i borgerdialogerne og som samtidig passer bedre på medarbejderen og skaber en fælles forståelse og fælles sprog.

Kafferefleksion - borgerne i centrum er til den leder der ønsker at se endnu større skarphed i borgerdialoger og det fælles arbejde med i endnu højere grad at fremme konstruktiv forståelse af borgerdialogerne i medarbejdergruppen.

Kafferefleksion - borgerne i centrum er til den arbejdsplads der har travlt, men som samtidig ønsker overkommelige sjove og nytænkende tiltag.

Kafferefleksion - borgerne i centrum skaber grundlag for et endnu stærkere organisatiorisk fællesskab, fordi den tager fat i nogle af de underliggende temaer i det at skulle servicere borgeren.

.

Ekstra kaffe eller love min selvledelse
cup-2884023_1920

De 12 kafferefleksioner man bliver inviteret til er:

 1. Hvad vil de os de borgere? Hvad er deres intension? Lytte aktivt. 2 x 1

 2. Hvordan neutral? – det handler ikke om dig holdning er proffessionelt?

 3. Hvornår er ”god weekend” højst upassende?

 4. Hvorfor private værktøjer som ”venlighed” ikke virker - og hvad du skal gøre i stedet!

 5. Lær af de dialoger der gik godt .

 6. Få øje på at du ikke er dine tanker og følelser og hvorfor det hjælper dig..

 7. Vi handler med os selv ikke mod andre! Vi lever alle indefra og ud... Dette giver dig rum.

 8. Kommunikation – tale til ord, intonation(følelser) eller det der ligger bag eller fremme?

 9. Borgeren i centrum fælles opgave – dialognøgler/dialogbrikker og fælles udforskning

 10. Hvordan er det ubehagelige og ”mislykkede” også en guldgrubbe for dig?

 11. Spirer til succes i borgerdialoger?

 12. Kollegial undersøgelse af dialoger – de gode og de svære ? Hvad får du øje på...?

   

Kafferefleksion - borgerne i centrum er tænkt som en lille passende forstyrrelse i en travl hverdag - mens man drikker en kop kaffe og reflekterer alene eller sammen over videoens indhold og opfordring.

 

Hver Kafferefleksion - borgerne i centrum har et enkelt tema, og afslutter alle med et refleksionsspørgsmål. Refleksionspørgsmålene kan have forskelligt udtryk: Det kan være en invitation. Det kan være et forundringsspørgsmål. Det kan være et selvrefleksionsspørgsmål. Det kan være opfordringer til handlinger i forhold til kollegaer eller deres leder.

 

Kafferefleksion - borgerne i centrum består af 12 korte videoer som afdelingen/ medarbejderne får tilsendt på på mail. Man får tilsendt en mail med video per uge. Det vil sige i 12 uger efter workshoppen kommer der mails til medarbejderen med video i. Hver video er 2-5 minutter lang.

 

Fordelen ved de små videoer er at de - på samme måde som en trykt bog - kan ses og genses mange gange, man kan som kollegialt fællesskab vende tilbage til videoen og gense og diskutere hvad man har hørt.

 

En anden fordel er at de altid er tilgængelige – uafhængig af tid og rum og videoerne kan ses på pc, Ipad eller smartphone. I har alle adgang til disse videoer i 2 år. Det vil sige man kan se dem på sin telefon, man kan se dem hjemme, man kan se dem sammen med kollegaer f.eks. til et p-møde.

 

De 12 Kafferefleksion - borgerne i centrum lægger op til workshoppen og omfatter en grundforståelse af det at være moderne professionel kollega.

 

De 12 Kafferefleksion - borgerne i centrum efter workshoppen lægger op til at fastholde og hverdagsforankre temaer og beslutninger fra workshopsdagen.

12 uger kan synes af lang tid. Perioden er valgt med overlæg. På 12 uger når deltagerne at vænne sig til tonen og formen. Man når at prøve det af og grine sammen af videoerne. Man når at øve sig og der bliver skabt en vane med selvrefleksion, som vi ved fra forskning er basis for at arbejde effektivt i arbejdsdagen.

Hvordan kommer man i gang?

Det er meget enkelt. Hvis en arbejdsplads ønsker at komme i gang med Kafferefleksion - borgerne i centrum , så bestiller man Kafferefleksion - borgerne i centrum ved at sende en liste med navne og mailadresser, samt en dato for hvilken uge man ønsker at gå i gang. Derefter sender vi en beskrivelse på pdf-fil til detageren som den person der bestiller kan sendes ud på arbejdspladsen.

A proven approach

Getting started can be daunting, but it doesn’t have to be – at all!

Systemisk referenceramme

Vi skaber virkeligheden sammen i de ord vi vælger og den måde vi møder hinanden.

Alle er ansat til noget forskelligt og er optaget af noget forskelligt.  

Kollegakaffe

Denne kafferefleksion har samme form men indholdet er fokuseret på det at være professionelle kollegaer i en travl højtydende og foranderlig virkelighed. 

Kafferefleksion - Mere for mindre

Her en anderledes måde at komme omkring et svært - og upopulært tema - på en sjov og let måde..

Kafferefleksion  - Medskabelse

Kafferefleksion - Medskabelse er til den leder der ønsker at støtte medarbejderne i at få en ny selvforståelse i hverdagen og ønsker at støtte dem til at gribe det nye.