Lykkes sammen - lån hinandens briller

Virtuel workshop + Fysisk fremøde workshop

Denne virtuelle workshop afvikles på jeres fortrukne platform; Teams, Webex, Jabber, Whereby, Zoom og Skype
Vi har alle haft et travlt, udmattende og stressende år med mange bekymringer.

Alle har været hjemsendt mere end et år. Det betyder samarbejdet og fællesskabet, som vi var vandt til fra vores hverdag, skal hjælpes til at finde den gode vej tilbage til en ny virkelighed og hverdag. Det kommer til at handle om jer og jeres fælles gode nye hverdag. Her er en mulighed over to sessioner at få gjort klar til en god tilbagevenden til en ny hverdag med gamle kollegaer. 


Dette tiltag har to elementer:

 1. En kort fælles online workshop før sommerferien ” På vej tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab”
 2. En heldagsworkshop efter sommerferien: ” Godt tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab”


På vej tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab - online

Den første online workshop på 1½ time giver rum til at forberede tilbagevenden til den ”nye” normale hverdag tilbage på arbejdspladsen.

I det at give rum til at forberede sig til dette, sørger man for at så gode frø til den gode tilbagevenden og giver form til en lettere genindtrædelse i det fysiske samarbejde og fællesskab i hverdagen.


 • Hvordan du skal forberede dig på at vende til bage til din fysiske arbejdsplads med dine kollegaer?
 • Noget vil længes efter, er ikke altid som vi forventer det og hvordan man kan forholde sig til det.
 • Hvad tager jeg med mig fra dette år som jeg var særlig glad for?
 • Hvad var absolut rædselsfuldt og noget jeg ikke har lyst til at videre føre?
 • Hvad har jeg særligt savnet med kollegaer og min fysiske arbejdsplads?


Den korte online workshop bliver en blanding af oplæg, fælles refleksion, gruppearbejde og lidt sjov og leg.


Her er en mulighed for at arbejde med temaet "samarbejde og at lykkes i fællesskab" uanset om I må være mange eller få forsamlet. 

Fordel ved online opstart er:

 • I kan være sikre på afvikling af første skridt.
 • Alle kan deltage uanset hvor de er.
 • I kommer til at arbejde i gruppe arbejde på tværs af organisationen - i nye og friske konstellationer.

 

 

Godt tilbage til den nye hverdag i vores fællesskab

Denne hele workshopdag handler om at genitalesætte jeres særlige kultur og ønsker for fremtiden og give jer alle en ny god start sammen i den nye virkelighed. Ny mere fleksibel virkelighed og hvordan man kan opretholde fællesskab i denne. Den nødvendig nænsomhed over for os selv og andre i tilbagevenden til den nye hverdag. Vi skal også omkring hvorfor det er særligt vigtigt at vi alle giver hinanden ekstra rum og omsorg for os selv og andre i tilbagevend til en ny hverdag. Hvordan ser det ud når vi sammen lykkes i den nye hverdag?


Nogle af de spørgsmål vi kommer omkring er:

 • Hvad er det bedste vi kan tage med os fra det forløbne år?
 • Hvordan er vi alle blevet påvirket?
 • Hvad har du savnet allermest?
 • Hvad kendetegner det gode fællesskab med høj trivsel og arbejdsomhed?
 • Hvilke gode erfaringer bringer jeg med ind i den nye hverdag, som jeg tænker vi med fordel kan indarbejde i vores fællesskab?
 • Hvordan hjælper vi hinanden til en god landing i den nye hverdag?
 • Hvordan ser det nye fællesskab med gamle kollegaer ud?
 • Hvordan kan vi understøtte den bedste version af hinanden - fremad?


Dagen bliver en blanding af fælles oplæg, refleksion, gruppearbejde og lidt sjov og leg.

Det var et nyt eksperiment vi gjorde i Holstebro Kommune at afvikle en temadag virtuelt.

Deltagerne var glade for indholdet af dagen og oplevede indholdet hverdagsnært og anvendeligt.


Jette Bundgaard Andersen
Arbejdsmiljøkonsulent, Holstebro Kommune
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked  |  HR-Udvikling

En succesfuld velafprøvet tilgang

Driftschef Mogens Fonseca Region Sjælland Koncernservice leder 200 folk over 7 matrikler.

Mogens, hans mellemledere og medarbejdere har brugt værktøjet de sidste 3-4 år.

 

Han siger:

· Sygefravær er gennemsnitligt imellem 0,5% - 4 %

· Stor tryghed blandt medarbejdere og ledere.

· Stabil økonomi i organisationen.

· De beste trivselsmålinger i området.

· Vi sparer rigtig meget tid ved at have færre småkonflikter og fnidder.

· Alle kan forstå og bruge cirklerne.

 

 

 

 

Når vi hjælper hinanden til at lykkes i fællesskab

Dette er fremmødeversionen af workshoppen om at lykkes i fællesskab somm moderne prfessionelle kollegaer.

Dette er den klassiske kompetenceudviklingsdag, ansigt til ansigt.

Kollegakaffe

Kollegakaffe er små videoer med enkelt pointer. E-forløb kan understøtte at skabe en ny  fælles kultur hvor det fælles fokus er at hjælpe hinanden til at lykkes. Ved E-forløb hjælper til at fastholde fællesskabs følelse over afstand. 
E-forløb laver rød tråd og giver en fælles reference ramme når man mødes på tværs i organisationen. 
E-forløb træner medarbejderes e-læringskompetencer.  Virker på smartphones, Ipads og pc. 

Features

Use this section to highlight specific details about your company or products.

Online opstart - giver mulighed for at nå "længere" på selve workshopdagen

Vi ved fra forskning om læring, at forberedelsen til en workshop er med til at øge udbyttet af workshoppen. Ved det korte online opstarts workshop, sår vi gode frø sammen, som I kan høste i fællesskab når I mødes fysisk.

Fysisk workshop
Hvilken ny hverdag bliver det?

Hvad er det bedste vi kan tage med os fra det forløbne år?
Hvordan er vi alle blevet påvirket?
Hvad har du savnet allermest?
Hvordan ser det nye fællesskab med gamle kollegaer ud? 
Hvordan kan vi understøtte den bedste version af hinanden - fremad?

En helt almindelig workshopdag - sammen med dine gamle kollegaer om en ny hverdag.

Chefkonsulent Sanina Kürstein

Sanina har arbejdet med understøttelse af fællesskaber og selvledelse gennem 15 år. 

Hun har skrevet flere bøger om temaet og faciliteret processer om temaet både i offentlige og private virksomheder.