Om


Om Sanina Kürstein

Jeg hedder Sanina Kürstein. 

Jeg er ekspert i ledelse af selvledelse og er passioneret optaget af at understøtte ledere og deres selvledere til at lykkes sammen omkring vilkåret selvledelse.

Jeg brænder for at styrke mod og hjælpe ledere og medarbejdere til at lykkes sammen i en god fremtid.

Mine opgaver gennem årene har været meget forskellige fra store organisationsprocesser, udviklingsprojekter, ledergruppeudvikling, ledersparring samt undervisning af workshop fysisk og virtuelt på dansk og engelsk.

 Jeg  leder og ejer Sensio – selvledelse og samarbejde som jeg startede i maj 2006.

Jeg er forfatter af flere ledelsesbøger og ledelsesekspert. Jeg rådgivet ledere i private og offentlige virksomheder siden 1998. Før dette har jeg været ansat både i det på det private og offentlige arbejdspladser. Altid med et element at innovation og udvikling. Jeg ved at afslutte en Master på Aalborg Universitet i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign'.

Jeg har valgt netop denne Master, da jeg mener lederen opgave i fremtiden bliver at lede læring - læs forandring. Det kræver noget nyt.

Jeg mener samtidig at lederen i fremtiden skal klædes på på en ny måde fordi fællesskaber er under pres, så lysten til at udviklingen af hvorfor vi møder ind på arbejdspladsen til vores leder og kollegaer skal udvikles. Det skal være endnu mere berigende og også sjov - samtidig med det skal være effektiv.  

Ja, det kan godt lade sig gøre. 

 Jeg kommer med en baggrund som arbejdsmiljørådgiver, jeg har haft min gang på danske arbejdsplaser siden 1998. Det betyder jeg kender de udfordringer I står i og rammen du kan agere i. 

Jeg bruger min brede viden når jeg rådgiver og sparrer med ledere om at understøtte videreudviklingen af selvledelse og samarbejde i deres organisation. 

 

Jeg har undervist voksne siden 1990 og virtuelt siden 2011. Jeg laver virtuelle workshops for små og store grupper. Jeg laver virtuel ledersparring link(og selvledersparring) link både nationalt og internationalt.

Jobcenterchef Birgitte Frydensberg Holstebro Kommune sage f.eks. : ” I har jo mødt Sanina Kürstein i foråret på vores fælles virtuelle workshop om at være moderne professionelle kollegaer i et forpligtigende arbejdsfællesskab, hvor vi alle deltog og hvor vi  - imod alles forventninger – fik et godt udbytte. Det er det arbejde I lavede der i vores gruppearbejder, som vi arbejder videre med i dag. ”

 

Jeg skræddersyr processer, workshop og e-forløb, så det passer til jeres kultur og ledelsesmål.

Jeg er praksisnørd med et solidt teoretisk fundament. Organisatorisk er mit fundament socialkonstruktionistisk, som betyder at jeg mener, at vi skaber egne og hinandens muligheder i måden vi taler om og møder hinanden. Mit fokus er fremadrettet visionært og mulighedsorienteret.

Jeg er optaget af at hjælpe den enkelte leder i at gå de skridt der skaber de store vedvarende skift i hans eller hendes verden, det starter ofte i en samtale på telefon.

 

Jeg hjælper ledere  med at komme i gang med paradigmeskift i deres organisation så de sammen med deres medarbejdere kan lykkes sammen i en ny kultur og ny forståelse. Link lykkes i fællesskab. Jeg er optaget af at gå nye veje med benene realistisk plantet på jorden så livet er god i og udenfor arbejdspladsen. Det er f.eks. tilbud som:

1:1 ledersparring.

Ledelse over afstand

Ledergruppeudvikling

Lykkes i fællesskab

Teamsamarbejde

Selvledelse Online

Kafferefleksion - kollegakaffe

Fix the basic – Visionær selvledelse

 

 

Organisationer der arbejder med f.eks. forståelsen i de grønne pixier få kan få følgende resultater:

  •  Lavt sygefravær
  • Høj tryghed
  • holder budgettet
  • Gode trivselsmålinger 
  • Gode lederevalueringer. 

 

 

Jeg skriver om visionær ledelse – visionær selvledelse og om at lykkes i fællesskab. Jeg har udgivet 7 bøger:

2010 Selvledelse og fællesskaber - nye perspektiver på det moderne arbejdsliv (dpf) En antologi

2014 Ledelse af selvledelse skab visionært handlekraftigt følgeskab(hrf)

2014 ibog Apendiks til medarbejderen (hrf) papirversionen finder du her. 5. oplag.

2018 Lederpixien " Grib fremtiden - Skab resultater via fælles fokus"(SF) 

2018 Medarbejderpixien “Grib Fremtiden - skab en bedre hverdag for dig selv” (SF)  

2018 Medarbejderpixi: Moderne professionel Medarbejder -Når vi lykkes endnu bedre i fællesskab (SF)

2019 Lederpixi Værdsat leder af arbejdsfællesskabet -Lykkes i fællesskab med moderne professionelle medarbejdere (SF)

2021 Selvlederpixi Spidst - Få mere tid og større effekt(SF)

 

Mine kontaktinformationer er: 

Mobiltelefon: (+45) 61 70 41 07

E-mail: sk@sensio.dk

Besøgsadresse: Sigerstedvej 20, Sigersted, 4100 Ringsted

Connect gerne med mig på Linked In.

 

 

Her er Q and A

Ring til mig med dine spørgsmål på 61704107 eller mail mig på sk@sensio.dk
Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

#1 Hvilken reference ramme arbejder du ud fra?

Alt jeg laver sammen med dig har en socialkonstruktionistisk systemisk referenceramme.
Jeg arbejder også forskningsbaseret. 

#2 Hvad er din baggrund?

Jeg har rådgivet ledere og medarbejdere siden 1998. Jeg har en baggrund i arbejdsmiljøarbejde (BST). Derfor er jeg meget optaget af at I lykkes sammen ledere og medarbejdere. Samt at I får skabt de rum til at tænke nyt, se nyt og finde nye veje sammen. Jeg har skrevet en række bøger om emnet som du kan se her.

#3 Hvordan kan jeg være sikker på at det passer til mig og til os?

Jeg har altid en tæt dialog før i løbet af en proces, en sparring eller en rådgivning. Dit ønske til hvordan du ønsker I skal lykkes sammen giver mig rammen for mit arbejde med dig. 

#4 Har du nogle referencer?

Jeg har mange personlige referencer. Ring til mig så kan jeg sætte dig i forbindelse med den der er mest relevant for dig.