Om

 

Sanina Kürstein har  rådgivet  om ledelse af selvledelse, selvledelse og samarbejde  siden 2006. I 2010 udgav hun antologien Se lvledelse og Fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv. Januar 2014 udkom hun med en praksisbog på Hans Reitzels Forlag til ledere og medarbejdere om at lykkes med selvledelse. ”Ledelse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgesk ab ” Denne bog har desuden appendiks ”Appendiks til medarbejderen ”, der indeholder basisværktøjer til god selvledelse.

Connect gerne på Linked In.

 

 

Frequently Asked Questions

These are some of the questions people most frequently ask us:

Question #1

Answer to the question

Question #2

Answer to the question

Question #3

Answer to the question

Question #4

Answer to the question