Terms and conditions


Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af Sensio, Sigerstedvej 20, Sigersted, 4100 Ringsted CVR-nr. 29371024.

Kontakt os på sk@sensio.dk.

Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer.

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms medmindre andet er oplyst.

Online produkter og kurser leveres digitalt via e-mail, og kan pt. betales med Visa kort, Mastercard Dankort mf.

1. KØB

Når du handler online hos Sensio, vælger du din vare, indtaster navn og e-mail, herefter dine adresse oplysninger, accepterer forretningsbetingelser/vilkår, og til sidst betaling. Nærmere detaljer er uddybet nedenfor.

1.1 Korrespondance

Ved køb oplyses navn, e-mail-adresse, adresse og telefon (valgfrit).
Alle meddelelser vedr. købet, herunder faktura, kvittering, evt. kreditnota, adgang til produktet, levering af alle produkter og produktinfo om købet, vil blive fremsendt til den indtastede e-mailadresse.

1.2 Abonnement

1.2.1. Tilmelding

Det vil altid fremgå tydeligt af produktbeskrivelsen, at der er tale om et abonnement, beløb for hver abonnementsperiode, hvor ofte en betaling bliver trukket samt evt. minimumsperiode.

1.2.2 Fornyelse

Abonnementer fornys med det oplyste interval og beløbet trækkes automatisk forud for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækningen sendes automatisk ved hvert træk til den ved købet oplyste e-mailadresse.

1.2.3. Opsigelse

Du kan når som helst opsige dit abonnement på din personlige konto, hvor abonnementet er tilknyttet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og betyder at adgangen lukkes øjeblikkelig, uden mulighed for refusion for eventuel restperiode.

Du stopper selv dit abonnement med få klik, inde på din konto. Har du spørgsmål til hvordan dette foregår inden du køber send da blot en mail sk@sensio.dk

Alle allerede modtagne fakturaer skal naturligvis betales.

1.3 Gyldighedsperiode for online produkter og kurser

Gyldighedsperiode for online produkter og –kurser vil tydeligt fremgå af produktbeskrivelser. 
Afhængigt af produktet vil adgangen være ubegrænset eller have en klart defineret, tidsbegrænsning.

Christina Christiansen har dog ret til at nedlægge et produkt, hvorefter alle abonnementer stoppes og ikke faktureres yderligere.

Produkter der sælges som éngangs-downloads, f.eks. e-bøger og kursusmateriale, skal downloades, via det tilsendte link, senest 14 dage efter køb, og må kun benyttes til eget brug.

1.4 Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet. Nogle kurser er momsfrie, herunder maleundervisning til private.

Bemærk at malerier og unika kunst har en reduceret momssats, svarende til 25% af den gældende momssats, hvilket dermed pt., pr. marts 2013, svarer til 5%.

Der er ingen betalingsgebyrer.

Du kan betale med Visakort, Dankort, mastercard med flere, alle muligheder vil fremgå ved bestilling.

1.5 Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret for alle produkter og ydelser med mindre andet er aftalt.

Online kurser og produkter:
På online kurser og produkter, er der 14 dages fortrydelsesret, med mindre produktet er taget i brug. Er produktet taget i brug bortfalder fortrydelsesretten. Produktet betragtes som taget i brug når e-mail med adgang til kurset er fremsendt.

Kurser, rådgivning, 1:1-forløb, workshops, foredrag og events:
Ved afbud mindre end 1 måned før afholdelse ydes der 50% i refusion.
Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelse ydes der ingen refusion.
Dog er du altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Alle praktiske anliggender ved overdragelse skal varetages af dig selv.

1.6 Kontakt og support

Enhver henvendelse vedrørende Sensios produkter bedes sendt per e-mail til sk@sensio.dk

2. LEVERING

2.1. Levering af online kurser og produkter

Alt online indhold leveres digitalt via et link til den ved købet oplyste e-mail. Leveringen foregår som udgangspunkt automatisk, ofte i løbet af få minutter. I helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.
Nogle online produkter har en specifik start- og slutdato, der giver dig adgang til den lovede tid. Dette vil altid fremgå tydeligt i produktbeskrivelsen.

2.2 Levering af bøger og anden merchandise

Alle priser for bøger og andet merchandise er eks. levering med mindre andet er oplyst.

Priser for forsendelse oplyses ved at kontakte Sensio på sk@sensio.dk. Almindelige forsendelser med Postdanmark følger Postdanmarks til en hver tid gældende priser og dertilhørende regler for formater.


3. RETTIGHEDER TIL KURSUSMATERIALE OG PRODUKTINDHOLD

3.1 Rettigheder for kurser og produkter

Alle rettigheder til indholdet på workshops, kurser, events og online kurser tilhører Sensio. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt for én person, med mindre andet er angivet. Kopiering af indhold, er kun tilladt til personligt brug. Videresalg eller videredistribution til tredjemand, er et brud på aftalen, med mindre andet er skriftligt aftalt med Sensio.

3.2 Rettigheder ved køb af bøger

Ved køb af bøger mv. opnås ikke rettigheder til at lave genoptryk, eller andre produkter hvor en kopi af bogen indgår, med mindre du har en skriftlig aftale herom med Sensio.

4. BIDRAG FRA BRUGERE

Alt materiale og information som modtages fra brugerne, berettiger ikke afsenderen til royalties og kan bruges af Sensio i ubegrænset omfang kommercielt som ikke-kommercielt også efter aftalens udløb.
Sensio kan endvidere frit slette modtaget materiale og information og har således ingen opbevaringspligt.

5. PERSONOPLYSNINGER

Ved de produkter, der giver adgang til fælles online forum, er det op til brugeren at beslutte, hvilke oplysninger de ønsker at fremstå med. Disse er synlige for alle andre brugere, det gælder f.eks. e-mailadresse, navn og andet der ikke er ændret efter adgang til forum er tildelt.

Du kan som bruger ændre dette i “Din konto” på adgangssiden.

6. ÆNDRINGER AF BETINGELSER

Sensio har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. De vil altid være tilgængelig ved køb, og køberen skal altid godkende, at betingelserne er læst, forstået og accepteret inden ethvert køb.

Ved evt. spørgsmål til handels- og abonnementsbetingelser kontakt venligst Sesio på sk@sensio.dk