Produkter

Live workshop

- Riv glansbilledet i stykker og lykkes sammen endnu bedre

Når vi hjælper hinanden til at lykkes bliver den fælles kultur fremadrettet, samarbejdsorienteret og håbefuld.

Gennem ledergruppeforløb, arbejdspladsworkshops, e-kursusforløb og 1:1 ledercoaching understøttes i at få en kultur hvor det fælles fokus er at hjæpe hinanden til at lykkes til gavn for slutbruger. 

Her er et eksempel på en pris for en halvdagsworkshop med op til 100 deltagere.

DKK 19,000.00 (+ 25% moms)

som moderne professonelle kollegaer

Når vi hjælper hinanden til at lykkes bliver den fælles kultur fremadrettet, samarbejdsorienteret og håbefuld.

Gennem ledergruppeforløb, arbejdspladsworkshops, e-kursusforløb og 1:1 ledercoaching understøttes i at få en kultur hvor det fælles fokus er at hjæpe hinanden til at lykkes til gavn for slutbruger. 

Her er et eksempel på en pris for en halvdagsworkshop med op til 100 deltagere.

DKK 19,000.00 (+ 25% moms)

2½ time, hvor du får styr på din selvledelse på en ny måde

DKK 630.00 (+ 25% moms)

Genopfind din måde at lede dig selv på og lykkes endnu bedre i din hverdag

DKK 3,125.00 (including 25% moms)