Products

Bøger

Christine Ipsen, Flemming Andersen, Gitte Haslebo, Jean-Christian Delay, Jesper Tynell, Maja Loua Haslebo, Sanina Kürstein (red.), Thomas Ryan Jensen fra Dansk Psykologisk Forlag 2010

DKK 359.00 (including 25% moms)

- nye muligheder
- værktøjer
- retning

Prisen er inklusive porto og forsendelse

Her er 36 forskellige 5 – 45 minutters aktiviteter, du let kan iværksætte, der skaber entusiastisk følgeskab.

DKK 225.00 (+ 25% moms)

Forventer du at dine medarbejdere skal kunne handle selvstændigt fra første dag? Ser du nogle medarbejdere, der kæmper med deres selvledelse, men du har svært ved at hjælpe dem? Ser du nogle medarbejdere, der har misforstået hvad selvledelse går ud på og mere dyrker deres egen interessefelter uden øje for hellheden?

 

Denne lille 38 siders  bog kan hjælpe dine medarbejdere på vej.

Dette Appendiks til medarbejderen  er en grundintroduktion til selvledelse eller et nyt løft, større helhedstænkning og en ny udfoldelse af egen eller andres selvledelse.

Her introduceres den selvledende medarbejder til 9 værktøjer skaber indbyder til mere følgeskab, samarbejde, lettere prioritering og en mindre stressfyldt hverdag man selv er herre over.