Er dine medarbejdere gode selvledere?

Er dine medarbejdere gode selvledere?

Selvledelsesvilkåret er blevet endnu tydeligere i løbet af dette år meget underlige år. Som leder har du måske kunne se at du ønskede dig en endnu evne til at tænke på tværs, tænke helhed, forstå sin organisation eller det at eller lede opad i dette år?

Selvledelse er ikke nødvendigvis let. Det kan være svært for nogle medarbejdere reelt at forstå hvad selvledelse betyder. Det er ikke igen kontakt med ledere og det er ikke total autonomi, hvor man kan gøre hvad man har lyst til. Det er ikke cardblanche til at bruge sin arbejdsdag til kun at dyrke sine egne faglig kæpheste uden opmærksomhed på helhed, tværfaglighed og slutbruger.

Når du leder medarbejdere med selvledelse, er udfordringerne ofte stumme og svære at komme til at tage fat i uden, at medarbejderne føler at lederne blander sig eller at nogle af medarbejderne oplever din entusiastiske forsøg på aflastning og opbakning som en kritik ”Synes du ikke jeg gør det godt nok?” Kan den underliggende modstand ofte sige.

Der er mange gode effekter ledere vil opleve ved at arbejde med selvledelse blandt sine medarbejdere: Et større fælles fokus, større trivsel, bedre APV’er og medarbejder tilfredshed, samt ikke mindst både bedre lederevalueringer, dialoger med dine medarbejdere, mindre brok og en endnu sikre evne til medskabelse og at lede opad.

Når man arbejder med selvledelsesbegrebet aflaster lederen både medarbejderen og lederen selv. Medarbejderen bliver aflastet fordi vi få fjernet nogle af de skyld, skyld og bekymringstanker nogle medarbejdere bærer rundt på – uanset hvor kompetente de er.

Lederen bliver aflastet ved at få skærpet tydeligheden af handlingsrummet for medarbejderen som ofte er meget større end de fleste ser.

Her kommer 5 gode bud på dine handlinger:

Stil gode spørgsmål om selvledelse

Italesæt selvledelse som et tema i din virksomhed. Gennem den fælles italesættelse bliver det muligt med at temaet selvledelse begrebsliggøres. Dette gør det lettere for lederen, at tage fat i de iboende udfordringer og det gør det lettere for medarbejderne at tale om egne udfordringer uden at skulle føle skyld og skam. Dine gode spørgsmål handler om at skubbe udfordringerne væk fra personen og ind i det fælles rum – som en opgave der kan mødes på mange måder samt at stille spørgsmål i fælles fora om selvledelse.


Gør rammen om selvledelse endnu tydeligere

Mange selvledere oplever udfordringer med det grænseløse arbejdsliv, og er I tvivl om deres arbejdsindsats er god og acceptable. Når I arbejder med rammerne og forventningerne til medarbejderne når de leder sig selv, vil det give større tryghed og dermed også fremme mod og medskabelse hos dine medarbejdere.

 

Din vision for selvledelse hos jer/dig

Når du deler din tydelige vision for hvordan du ser dine selvledere lykkes som selvledere, gør du også deres handlemuligheder og deres retning for selvledelse tydeligere. Du gør det diffuse konkret. Det bliver dermed lettere for dine medarbejdere at vide hvordan de kan lykkes i dine øjne og hvad du ønsker dig af dem.


Efteruddanne dine selvledere

Det tager mere end en eftermiddag at skifte selvforståelse eller organisationsforståelse som medarbejder. Man kan godt få øje på og få nogle nye forståelser omkring selvledelse. Men det kræver at man arbejder med sin egen selvledelse over et stykke tid for at flytte selvforståelsen reelt.

Efteruddannelse er både en understøttelse af dine medarbejdere, det tager en masse unødige bekymringer og tvivl væk, og giver rum til endnu flere konstruktive tanker og handlinger – det vil sige en mere effektiv og opløftende hverdag.  

Efteruddannelse er vejen at gå hvis man ønsker et reelt hurtigtigere skift, man ønsker at gøre noget særligt for sine medarbejdere. Og så er det både en aflastning og en understøttelse af dig selv.

Sensio og DI har naturligvis sat et kursusforløb op til medarbejderen. Kursusforløbet Selvledelse Online starter 30. august, varer 6 uger.                                                                        


 

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!