Leder du visionært? Gratis viden om ledelse af selvledelse

Godt samarbejde, fællesskab og samhørighed over afstand

Samarbejde videndeling og fællesskab kommer ikke af sig selv og vedligeholder ikke sig selv automatisk.  Det fik du sikkert erfaringer med under forrige vinter. Når der arbejdes mere hjemmefra, skal der en ekstra indsats eller rettere ”fokus” til at alle medarbejdere ikke kun fokusere på sig selv og sin nærmeste arbejdsvirkelighed. Vores horisont bliver simpelthen mindre af at vi bevæger os i en mindre cirkle – hvis vi ikke er opmærksomme på at bryde denne tilbøjelighed og også huske at tænke he…

Read more…

Fællesskab og samhørighed er ikke en luksus & forsvinder uden din opmærksomhed

Dette er et opråb! Jeg oplever mange leder og medarbejdergrupper, hvor man glemmer at fastholde samhørighed, fællesskab og godt samarbejde i denne tid. Undskyldningen er travlhed, men også uvidenhed.

Måske tror man at fællesskabet kan man tage sig af - fællesskabet og samhørigheden – senere, når vi kan mødes igen, man tænker at det finder gruppen selv ud af. Eller at ”det” ikke er så vigtigt lige nu – der er andre akutte ting, der skal håndteres. Det første er en dårlig strategi, det andet …

Read more…

Private og professionelle relationer - der er forskel

Nej, de private forståelser dur ikke!

Myten er, at ens private forståelser omkring samarbejde er gode nok til at få alt til at fungere på arbejdspladsen. Det er de ikke. Præmissen for at være sammen i den privat sfære, er helt forskellig fra præmissen for at være sammen og skulle samarbejde på arbejdspladsen. 

Privat har vi ret til at vælge menneske til og fra i vores liv. Vi kan selv vælge om venner skal være nære eller mere på distancen. I arbejdssammenhæng er det helt anderledes. Andre …

Read more…

Er dine medarbejdere gode selvledere?

Er dine medarbejdere gode selvledere?

Selvledelsesvilkåret er blevet endnu tydeligere i løbet af dette år meget underlige år. Som leder har du måske kunne se at du ønskede dig en endnu evne til at tænke på tværs, tænke helhed, forstå sin organisation eller det at eller lede opad i dette år?

Selvledelse er ikke nødvendigvis let. Det kan være svært for nogle medarbejdere reelt at forstå hvad selvledelse betyder. Det er ikke igen kontakt med ledere og det er ikke total autonomi, hvor man kan gøre…

Read more…