Private og professionelle relationer - der er forskel

Nej, de private forståelser dur ikke!

Myten er, at ens private forståelser omkring samarbejde er gode nok til at få alt til at fungere på arbejdspladsen. Det er de ikke. Præmissen for at være sammen i den privat sfære, er helt forskellig fra præmissen for at være sammen og skulle samarbejde på arbejdspladsen. 

Privat har vi ret til at vælge menneske til og fra i vores liv. Vi kan selv vælge om venner skal være nære eller mere på distancen. I arbejdssammenhæng er det helt anderledes. Andre har valgt dine kollegaer, måske din medarbejdere og din leder. Det kan være, at du er heldig og du svinger godt med disse personer, det kan også være, at du er uheldig og ikke kan udstå din kollega, medarbejder eller leder. Men på arbejdspladsen kan du ikke nødvendigvis lade være at arbejde sammen med vedkommende. Har man samarbejdsproblemer prøver man måske at undgå sin kollega, man taler med andre om hvor svær kollegaen er at arbejde sammen med, og til sidst går man til sin leder og beder vedkommende om at hjælp. 

På arbejdspladsen er vi forpligtede til at samarbejde med alle i virksomheden og at understøtte alle kollegaer, medarbejdere og ledere til at lykkes. Det er der ikke mange der efterlever. Det er en stor misforståelse, at man ikke arbejder med et separat sæt forståelser og værktøjer som professionelle kollegaer og ansatte. Det ville gøre hverdagen langt mere effektiv og trivselsfyld og aflaste lederen i konflikt udredning og konfliktmægling.

Det, der kan give et spring I samarbejder at give medarbejdere mulighed for at opleve sig selv med et nyt sæt forståelse, til at se, forstå og håndtere egne reaktioner og samtidig et nyt sæt værktøjer til at træde endnu mere modigt og kompetent ind i samarbejdet som professionelle kollegaer. Når samarbejde og det ”at lykkes i fællesskab” bliver en del af den fælles kultur.

Ønsker du en mere agil, effektiv, medskabende & modig kultur med fokus på at lykkes i fællesskab?

Ja, det er muligt og endda ret hurtigt og enkelt. Og du er ikke alene. Mange organisationer kæmper med at have den konstruktive og positive samarbejdskultur også når noget er svært. En samarbejdskultur som lever op til de ord man beskriver sin organisation med når alt er godt.

Vi ved alle sammen godt hvordan det godt og det rigtig ser ud. Det svære er at gøre ”det rigtige” når det er det handler om samarbejdet med ”irriterende kværulerende Henning” eller ”brokkende Ina”.

Der er en unik åbning er lige nu!

En god samarbejdskultur kommer ikke af sig selv og vedligeholder ikke sig selv. Den skal konstant fastholdes og næres, udfordres og understøttes. Det din opgave som leder at sørge for at passe og facilitere dette.

Et frirum til at sætte fokus på en ny fælles kultur

I denne periode, når I er på vej til bage efter et år med Corona, har I har muligheden for at genopfinde jeres fælles grundlæggende kultur.

Ønsker du dig en kultur hvor alle er endnu mere opmærksomme på at hjælpe hinanden til at lykkes?

I hvilken samarbejde glider let og hvor alle er optaget af at hjælpe hinanden til at lykkes?

Tænk hvis man kunne blot halvere tiden der blev brugt til brok og misforståelser i det hele taget?

Hvad ville det give dig som leder? 

Hvor mange timer ville I få frigivet som organisation?


0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!