Fællesskab og samhørighed er ikke en luksus & forsvinder uden din opmærksomhed

Dette er et opråb! Jeg oplever mange leder og medarbejdergrupper, hvor man glemmer at fastholde samhørighed, fællesskab og godt samarbejde i denne tid. Undskyldningen er travlhed, men også uvidenhed.

Måske tror man at fællesskabet kan man tage sig af - fællesskabet og samhørigheden – senere, når vi kan mødes igen, man tænker at det finder gruppen selv ud af. Eller at ”det” ikke er så vigtigt lige nu – der er andre akutte ting, der skal håndteres. Det første er en dårlig strategi, det andet er desværre sjældent tilfældet. Og det tredje er en decideret fejlvurdering.  

Fællesskab og samhørighed er ikke en luksus & forsvinder uden opmærksomhed

Uden fællesskab kan det være svært at holde fast i de fælles mål. Individuelle mere egoistiske dagsordner kommer til at dominere. Den relationelle koordinering synker – og resultatet er dårligere arbejdspræstationer, konflikter og ressourcespild. Covid-udmattelse, ensomhed, afmægtighed, organisatorisk usikkerhed og stress vokser.  

Covid efteråret og udsigt til en Covid-vinter er svært for os alle.

Ingen af os har været i denne situation før. Vi skal sammen tage fat i det svære og finde nye måder at opretholde fællesskab virtuelt. Det kan oplevelse både akavet, frustrerende og sårbart.

Få høj forandringskapacitet, resiliens, trivsel og arbejdsglæde

Når du vælger – sammen med dine medarbejdere – at fastholde fokus på samhørighed og fællesskab opnår du en større agilitetsbuffer, du styrker både jeres forandringskapacitet og jeres forandringsresiliens. Udover det bryder du ensomheden og forbygger stres i din gruppe.

Det er vigtigt at fastholde godt samarbejde – på trods af udmattelse og frustration. Det er vigtigt at fastholde samhørighed – på trods af adskillelse, teknologi frustration, covid-kuller og bekymringer.

Det er vigtigt at opgaven forbliver et fælles anliggende, hvor din samlede afdeling får sat sine mange ressourcer og kompetencer i spil i fællesskab.

Samhørighed og fællesskab er afgørende for gode præstationer

Når I har stærk samhørighed og et stærkt fællesskab er præstationerne i gruppen anderledes. Vi ved alle sammen i sport sammenhæng, hvor vigtigt det er at gode coaches er for at flytte holdets præstation.

Du er fællesskabet samlingspunkt. Fællesskaber skal have et samlingspunkt, et formål og der er en indbygget gensidighed for at et fællesskab kan opleves som et attraktivt sted at bidrag. Man skal hver især opleve at man bidrager og at man kan få hjælp. Når samhørighed er stærk får I høj relationelkoordinering, medarbejdere er mere modige, man rækker ud og gå den ekstra meter for at hjælpe kollegaen eller lederen i mål.

Dette ér muligt at fastholde også i en Covid-tid og også virtuelt! Og det kræver ikke mange skridt for at nå derhen. Her forærer jeg dig 4 enkle skridt at gå:

De 4 skridt:

1.    Det første I skal gøre er at tale om hvad I savner. (Det at bære noget svært sammen aflaster så stressoplevelsen bliver mindre.)

2.    Tal om hvilket fællesskab I ønsker jer virtuelt. (Dette er reelt en fælles gode vision om jeres virtuelle fællesskab).

3.    Del ideer med hinanden om hvordan I kan opnå” det I savner” i en virtuel version?  (Del kreative og vilde ideer med hinanden).

4.    Gå vejen sammen. (Sæt dine folk i gang med gode sjove og samlende handlinger. Saml op næste gang – hold processen i gang.)

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!